Het dossier openbaar onderzoek kan je hier downloaden. Het dossier is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 12/11, het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en loopt van 19-11-2020 t/m 17-1-2021. Opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek moeten gericht worden aan GECORO Bocholt, p/a Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt of via e-mail naar zandcluster@bocholt.be.

Toekomst

De toekomst: natuur en natuurontwikkeling

Waarom uitgerekend in Bocholt zand winnen, vraagt u zich misschien af. De kwaliteit van de zandlagen (dikte, aan de oppervlakte gelegen), de nabijheid van het kanaal en het feit dat Vlaan­deren meer dan 80 procent van de behoefte aan zand moet invoeren vanuit het buitenland, hebben de Vlaamse regering destijds doen be­sluiten een Ruimtelijke Uitvoeringplan Zand op te starten in Bocholt.

De gemeente neemt nu de realisatie van het Ruimtelijke Uitvoeringplan Zand op zich, om maximaal te kunnen sturen en de positieve effecten ten volle te laten spelen. De ontginnings­activiteiten zullen niet alleen zorgen voor een uitbreiding van de tewerkstelling in Bocholt, maar zullen ok inkomsten opleveren voor de ge­meente. Bocholt wil deze inkomsten gebruiken om de doelstellingen uit het klimaatplan van de gemeente te realiseren en om onder meer aan natuurontwikkeling te doen in Bocholt. Zo slagen we erin om van deze economische noodzaak een deugd te maken. Na ontginning krijgen de gebieden Achterste Hostie en Raekerheide een bestemming als na­tuurgebied met een beperkt recreatief medege­bruik in de vorm van wandelen, fietsen en na­tuurbeleving. De realisatie van meer waardevol bos staat in die gebieden voorop.

Het milieu-effecten rapport in uitvoering

De ontginners moeten gebruik maken van de modernste technologieën zoals stille zandzuigers. Er moeten hoge en dicht opgaande groenbuffers voorzien worden tussen het deelgebied Achterste Hostie en het aangrenzend bedrijventerrein. Ten opzichte van het kanaal blijven brede bufferstroken (30m) behouden voor natuur. De herbestemde natuur voor recreatief gebruik zal zich beperken voor wandelaars en eventueel fietsers.

Stel uw vraag

Jullie vragen worden momenteel verwerkt. We vatten de belangrijkste antwoorden samen op deze site onder een nieuwe rubriek FAQ’s vanaf 15 juni 2020.