Het dossier openbaar onderzoek kan je hier downloaden. Het dossier is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 12/11, het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en loopt van 19-11-2020 t/m 17-1-2021. Opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek moeten gericht worden aan GECORO Bocholt, p/a Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt of via e-mail naar zandcluster@bocholt.be.

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.zandwinning-bocholt.be zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Gemeente Bocholt streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat gemeente Bocholt niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Bocholt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen gemeente Bocholt en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Gemeente Bocholt garandeert niet dat aan haar gezonde e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerk, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per mail met gemeente Bocholt te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Gemeente Bocholt heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud hiervan; Gemeente Bocholt aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van gemeente Bocholt zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat gemeente Bocholt daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Stel uw vraag

Jullie vragen worden momenteel verwerkt. We vatten de belangrijkste antwoorden samen op deze site onder een nieuwe rubriek FAQ’s vanaf 15 juni 2020.